MILJÖPOLICY

Våra leverantörer intygar att barnarbete inte förekommer. Kontroller görs årligen av bland annat Fair Working Conditions (FWC), en internationell förening som arbetar för att mänskliga rättigheter respekteras.

Garantier ges att inga anställda är under 15 år, vilket är åldersgränsen i utvecklingsländer enligt ILO-konventionen.

Dun och fjädrar som används som fyllning är inte plockade från levande fåglar. Fjädrarna behandlas vid hög temperatur på 110 ° i minst 30 minuter. Veterinärintyg tillhandahålls.

EU Timber Regulation

Artwood följer timmerförordningen ”EU Timber Regulation” som infördes 2013 och som har godkänts av Skogsstyrelsen. Syftet med timmerförordningen är att ta itu med det globala problemet med olaglig avverkning ochatt motverka handel med olagligt avverkat virke och träprodukter inom EU.

Teak

Alla våra leverantörer av teakmöbler intygar att endast virke från planterad teak används, det vill säga FSC-certifierad teak.

Återvunnet trä

Alla våra leverantörer av möbler tillverkade av återvunnet trä intygar att träet har genomgått en process där materialet har rengjorts och är fritt från skadliga ämnen. Regelbundna tester utförs för att säkerställa detta.

Reach

Vi tillämpar Kemikalieinspektionens lagstiftning REACH. Denna lagstiftning reglerar utsläpp av kemikalier på marknaden. Vi ansvarar för att ta fram fakta om de kemiska ämnen som ingår i våra produkter och att göra en riskbedömning för att säkerställa att dessa inte skadar människors hälsa eller miljön.

All search results